ตุลาคม 2009

ไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ แผ่นดินพระนารายณ์

สิ้นเสียงฆ้องก้องเจ้าพระยาน้ำตาริน หวลถวิลพิณพาทย์วังบางคอแหลม

แว่วเสียงม้าย่อง ที่คลองเจ้าเจ็ด

แลหลัง สังคีตศาลา

เลียบท่าพระจันทร์ สู่ขวัญกำสรวลสมุทร

ละครชาตรีที่สนามความ ไหว้ครูบ้านเรืองนนท์

เรื่องของแวว

รักษ์เสภา สุพรรณหงส์…จิ๊บสวย

รวมพลคนมือขยัน ฟังประชันขิมทางขยี้ที่ ม.บูรพา

มนตราแห่งดนตรี ครูมนตรี ตราโมท

เพลินเพลงชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ

ปลายฝนต้นหนาว น้ำค้างพราวดาวพราย ในค่ำคืนเดียวดายที่วัดป่าฯ

นิรันดร์

ศิลปวัฒนธรรม “จาก อุงคลุง สู่ อังกะลุง 93 ปีบนแผ่นดินสยาม”

เพลงดนตรี “คุ้ยความหลัง ฟังสุนทรเสนาะ”